guodong's blog

PhD@zhejiang university
   

object detection (1)